FUTURA PORTABLE

FUTURA PORTABLE są to oporowe, kompaktowe zgrzewarki przenośne łatwe w obsłudze,przeznaczona do pakowania wszelkiego rodzaju niewielkich produktów przy ograniczonej przestrzeni roboczej. Zamkniecie (zgrzanie) opakowania odbywa się poprzez ściśnięcie i zwolnienie ręcznie 2 szczęk. Te najmniejsze ręczne zgrzewarki oporowe mogą zostać łatwo przystosowane do użytku stołowego przy pomocy dwóch klamer zaciskowych i pedała nożnego. Wszystkie modele z wyjątkiem 150P, posiadają 3 pozycyjny przełącznik, którym można dostosowywać temperaturę szczęk do grubości folii.

SUPER CELLO

SUPER CELLO są to oporowe, kompaktowe zgrzewarki przenośne łatwe w obsłudze, przeznaczona do pakowania dużych towarów w folię. Długi 4,5 metrowy przewód umożliwia użytkownikowi chodzenie dookoła pakowanego przedmiotu. Izolowany uchwyt zgrzewarki Super Cello umożliwia wygodne jej trzymanie nawet wtedy, gdy temperatura szczęk wzrasta aż do 250˚ C. Zgrzewarka posiada regulowaną potencjometrem temperaturę w zakresie od 60 do 250˚ C ustawialną w zależności od grubości folii.
Zgrzewarki Super Cello mogą być zakupione ze szczękami:
– aluminiowymi (SC)
– teflonowymi (SCT)
które dobiera się w zależności od rodzaju stosowanej folii. Zgrzewarki mogą zgrzewać papierowe i aluminiowe laminaty.Zamkniecie (zgrzanie) opakowania odbywa się poprzez ściśnięcie i zwolnienie ręcznie 2 szczęk.

FUTURA JUNIOR

FUTURA JUNIOR jest to oporowa, kompaktowa zgrzewarka stołowa – ramieniowa łatwa w obsłudze, przeznaczona do pakowania wszelkiego rodzaju niewielkich produktów przy ograniczonej przestrzeni roboczej. Zgrzewarka posiada stale gorącą listwę zgrzewającą (stałocieplną) pokrytą wymiennym teflonem z możliwością 3 stopniowej regulacji (temperatury), w zależności od grubości folii.Lampa sygnalizacyjna w przedniej części zgrzewarki informuje o włączonym urządzeniu. Zamkniecie (zgrzanie) opakowania odbywa się poprzez położenie opakowania (worka) na listwie zgrzewającą i dociśnięcie go ramieniem z gumą dociskową.

GPS

GPS jest to oporowa, kompaktowa zgrzewarka stołowa – ramieniowa łatwa w obsłudze, wykonana ze stali nierdzewnej, przeznaczona do pakowania wszelkiego rodzaju niewielkich produktów przy ograniczonej przestrzeni roboczej. Zgrzewarka posiada stale gorącą listwę zgrzewającą (stałocieplną) pokrytą wymiennym teflonem. Zamknięcie (zgrzanie) opakowania odbywa się poprzez położenie opakowania (worka) na listwie zgrzewającą i dociśnięcie go ramieniem z gumą dociskową. Urządzenie stosowane jest do zgrzewania folii LDPE , PP, PVC oraz cienkich laminatów. W przypadku użycia folii LDPE / PVC / Poliolefiny istnieje możliwość odpalenia nadmiaru folii. Do grubszych folii można zastosować zgrzewarkę GHSP. Urządzenie posiada 2 włączniki, które uruchomione razem zwiększają moc urządzenia, co się przekłada na wyższą temperaturę listwy zgrzewającej.

LAMINO

LAMINO jest to oporowa, zgrzewarka stołowa obsługiwana za pomocą elektrycznego pedała nożnego wyposażona w profilowane szyny grzewcze. Urządzenie może pracować w trybie automatycznym (ustawieniu czasu automatycznego zaciśnięcia elementów zgrzewających bez używania pedała elektrycznego). Zgrzewarka posiada cyfrowy regulator temperatury w zakresie od 50ºC do 150ºC (+/- 1%) oraz automatyczny test ustawionych parametrów wraz z kontrolą ustawionej temperatury. Zgrzewarka posiada stale gorące listwy zgrzewające (stałocieplne).Zamknięcie (zgrzanie) opakowania odbywa się poprzez wsunięcie opakowania (worka) pomiędzy 2 listwy zgrzewające, które zostają opuszczone za pomocą pedała elektrycznego lub trybu automatycznego (czasowego). Urządzenie stosowane jest do zgrzewania folii papierowe laminaty, metalizowane laminaty, PP.

TT SEALER

TT jest to oporowa, zgrzewarka obsługiwana za pomocą pedała nożnego mechanicznego (model TTS) lub elektrycznego (model TTCD) wyposażona w profilowane szyny grzewcze, oraz regulacje temperatury. Model TTCD posiada cyfrowy kontrola temperatury, oraz wbudowany kompresor (pneumatyczne zamykanie szczęk). Temperatura szczęk może osiągnąć do 200ºC. Zgrzewarka posiada stale gorące listwy zgrzewające (stałocieplne). Zamknięcie (zgrzanie) opakowania odbywa się poprzez wsunięcie opakowania (worka) pomiędzy 2 listwy zgrzewające, które zostają opuszczone za pomocą pedała nożnego mechanicznego lub elektrycznego. Urządzenie stosowane jest do zgrzewania folii papierowe laminaty, metalizowane laminaty, PP.