Certyfikat ISO

Polityka Jakości TECHNO PPHU Spółka Jawna

TECHNO PPHU SP.J. posiada wdrożony, udokumentowany i praktycznie realizowany, oparty na podejściu procesowym system zarządzania jakością, pozwalający na produkcję i sprzedaż wyrobów o powtarzalnej i gwarantowanej jakości, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 oraz przepisami prawa.

Celem TECHNO PPHU SP.J. jest:

 • zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Klientów poprzez dostarczanie opakowań z tworzyw sztucznych, folii, taśm klejących i urządzeń pakujących zgodnie z ich wymaganiami, jak również poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących pakowania wyrobów i doradztwa w tej dziedzinie.
 • nieustanna dbałość o środowisko naturalne poprzez ciągłe zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszenie zużycia surowców.

Przedstawione cele realizowane są dzięki:

 • pełnemu zaangażowaniu właścicieli i pracowników w funkcjonowanie Firmy w ramach wdrożonego systemu zarządzania jakością,
 • ciągłemu doskonaleniu ustanowionego w TECHNO PPHU SP.J. systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015,
 • monitorowaniu procesów, które gwarantuje jakość wyrobu poprzez zapewnienie jakości poszczególnych elementów procesów,
 • budowaniu jak najlepszych relacji między pracownikami, stałemu podnoszeniu ich kwalifikacji oraz zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury i przyjaznego środowiska pracy,
 • umacnianiu pozycji rynkowej Firmy poprzez redukcję kosztów, zwiększenie dochodów w wyniku poprawy wydajności pracy oraz znacznym nakładom na infrastrukturę Firmy,
 • badaniu poziomu zadowolenia Klientów TECHNO PPHU SP.J.,
 • terminowej realizacji zadań,
 • współpracy ze sprawdzonymi dostawcami będącymi w stanie sprostać bieżącym i przyszłym wymaganiom TECHNO PPHU SP.J. odnośnie jakości i terminów realizacji,
 • kształtowaniu wizerunku TECHNO PPHU SP.J. jako wiarygodnego i godnego zaufania partnera handlowego,
 • ograniczenie oddziaływania związanego z:
  • zużyciem materiałów, energii elektrycznej i wody,
  • wytwarzaniem odpadów będących efektem pracy biurowej.
 • respektowaniu wszystkich wymagań związanych z ochroną środowiska, wynikających z przepisów prawa.

Polityka Jakości w swojej treści determinuje kierunek działań TECHNO PPHU SP.J. jak i środki niezbędne do jej realizacji. Sens i istota Polityki Jakości ukierunkowane są na Klienta, który dokonując zakupów w TECHNO PPHU SP.J. zapewnia środki do funkcjonowania Firmy.

Właściciele TECHNO PPHU SP.J. tworzący Zarząd gwarantują, iż Polityka Jakości jest zrozumiała i zakomunikowana pracownikom Firmy na wszystkich szczeblach organizacji oraz jest monitorowana pod kątem jej przydatności. Deklarują zaangażowanie w pracach nad utrzymaniem i ciągłym doskonaleniem Systemu Zarządzania oraz przydzielenie niezbędnych środków do realizacji założeń Polityki Jakości.