Certyfikat ISO

Polityka Jakości TECHNO PPHU Spółka Jawna

Od 2002 roku TECHNO PPHU S.J. posiada wdrożony, udokumentowany i praktycznie realizowany, oparty na podejściu procesowym system zarządzania jakością, pozwalający na produkcję i sprzedaż urządzeń do pakowania oraz innych wyrobów o powtarzalnej i gwarantowanej jakości, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz przepisami krajowymi i zakładowymi.

Celem TECHNO PPHU S.J. jest:

* Zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań Klientów poprzez dostarczanie im opakowań z tworzyw sztucznych, folii, taśm klejących oraz urządzeń pakujących, a także poszukiwanie nowych sposobów pakowania wyrobów i doradztwo w tej dziedzinie.
* Nieustanna dbałość o środowisko naturalne poprzez ciągłe zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zmniejszenie zużycia surowców.

Przedstawione cele realizowane są dzięki:

* Pełnemu zaangażowaniu właścicieli i pracowników w funkcjonowanie Firmy w ramach wdrożonego systemu zarządzania jakością,
* Ciągłemu doskonaleniu ustanowionego w TECHNO PPHU S.J. systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009,
* Monitorowaniu procesów, które gwarantuje jakość wyrobu poprzez zapewnienie jakości poszczególnych elementów procesów,
* Budowaniu jak najlepszych relacji między pracownikami, stałemu podnoszeniu ich kwalifikacji oraz zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury i przyjaznego środowiska pracy,
* Umacnianiu pozycji rynkowej Firmy poprzez redukcję kosztów, zwiększenie dochodów w wyniku poprawy wydajności pracy oraz znacznym nakładom na infrastrukturę Firmy,
* Badaniu poziomu zadowolenia Klientów TECHNO PPHU S.J.,
* Terminowej realizacji zadań,
* Współpracy ze sprawdzonymi dostawcami będącymi w stanie sprostać bieżącym i przyszłym wymaganiom TECHNO PPHU S.J. odnośnie jakości i terminów realizacji,
* Kształtowaniu wizerunku TECHNO PPHU S.J. jako wiarygodnego i godnego zaufania partnera handlowego,
* Ograniczeniu oddziaływania związanego z: o zużyciem materiałów, energii elektrycznej i wody, o wytwarzaniem odpadów będących efektem pracy biurowej.
* Respektowaniu wszystkich wymagań związanych z ochroną środowiska, wynikających z przepisów prawa.

Polityka Jakości w swojej treści określa zarówno kierunek działań TECHNO PPHU S.J., jak i środki niezbędne do jej realizacji. Sens i istota Polityki Jakości ukierunkowane są na Klienta, który dokonując zakupów w TECHNO PPHU S.J., zapewnia środki do funkcjonowania Firmy. Właściciele TECHNO PPHU S.J. tworzący Zarząd gwarantują, iż Polityka Jakości jest zrozumiała i zakomunikowana pracownikom Firmy na wszystkich szczeblach organizacji oraz jest monitorowana pod kątem jej przydatności.