Firma TECHNO PPHU SJ zostało wyróżnione przez redakcję Pulsu

Biznesu i włączone do elitarnego klubu Gazel Biznesu w 2008 roku.